Varför digitala kuratorer?

Med digitala kuratorer främjar skolan elevernas psykiska hälsa.

Proaktiv insats för mentalt välbefinnande.

Avlastar elevhälsan och möter eleverna där de befinner sig, i mobilen.

Första linje, som ser till att problem inte eskalerar till den grad där det påverkar skolresultat och psykiskt mående negativt.

Genom användning av den anonyma kuratorchatten skapar vi rapporter skräddarsydda för er skola, där vi kan integrera era egna frågeställningar, exempelvis trivsel.

Vi utför exakt samma arbetsuppgifter som en fysisk kurator. Däremot med längre öppettider, anonymitet och flexibilitet. Vi tycker att alla har rätt att må bra. 

skolkurator

Hur hjälper vi skolan?

Skolkuratorn och elevhälsan får tid till förebyggande och främjande arbete genom direkt insyn i elevernas vardag och mående. 

Skolan ser till att uppnå Skolverkets krav om att ge tillgång till en kurator på ett mer kostnadseffektivt och tillgängligt sätt för både skolledning och elever. 

Eleverna får rätt verktyg till att ta ansvar för sin psykiska hälsa och genom hög tillgänglighet får de möjlighet att proaktivt ventilera, istället för att skolpersonal behöver släcka bränder till följd av psykisk ohälsa.

Genomförande

Eleverna får tillgång till ett personligt Snaptive-konto som är öppet under öppettider som bestäms utifrån skolans behov. 

I appen kan eleverna chatta med en utbildad kurator (minimum socionomkrav) helt anonymt och utan tidsbegränsning.

Kuratorchatten finns tillgänglig alla dagar om året, även kvällar, helger och lov. 

Eleven förblir anonym fram till dess att kuratorn känner hög nivå av oro (utifrån kuratorns orosbedömning 1-10). 

Snaptive levererar rapporter till skolan utifrån könsfördelning, samtalsämnen och teman, samtalstider med mera. På så sätt vet skolpersonalen vart de ska fokusera insatserna.

Rapportering

Via det användarvänliga rapportsystemet får skolkuratorn och elevhälsan tillgång till statistik kring vilka problemområden och ämnen som är mest förekommande bland elever.

Tillsammans med våra kuratorer kan åtgärdsplaner tas fram. Skolan kan arbeta proaktivt och förebyggande med elevhälsofrågor, speciellt i tider då digital kontakt är ett måste.

Bemanning

För skolor som saknar kurator finns möjligheten att via Snaptive ta in en kurator som tillgodoser elevernas behov. Kuratorn kan även arbeta på plats i egenskap av en skolkurator, oavsett omfattning av tjänst.