Varför digital kurator?

skolkurator

Med digital kurator främjar skolan elevernas psykiska hälsa.

Proaktiv insats för mentalt välbefinnande.

Avlastar elevhälsan och möter eleverna där de befinner sig, digitalt. 

Första linje, som ser till att problem inte eskalerar till den grad där det påverkar skolresultat och psykiskt mående. 

Genom användning av anonym kuratorchatt skapar vi rapporter skräddarsydda för er skola, där vi kan integrera era egna frågeställningar, t.ex. trivsel.

Vi utför exakt samma arbetsuppgifter som en fysisk kurator. Däremot med längre öppettider, anonymitet och flexibilitet. Vi tycker alla har rätt att må bra. 

Hur hjälper vi skolan?

Skolkurator och elevhälsa får tid till förebyggande och främjande arbete pga. direkt insyn i elevernas vardag och mående. 

Skolan ser till att uppnå Skolverkets krav om att ge tillgång till kurator på ett mer kostnadseffektivt och tillgängligt sätt för både skolledning och elever. 

Eleverna får rätt verktyg till att ta ansvar för sin psykiska hälsa och genom hög tillgänglighet får möjlighet att proaktivt ventilera istället för att personal måste släcka bränder.

Genomförande

Elever får tillgång till ett personligt Snaptive-konto som är öppet under öppettider som bestäms utifrån skolans behov. 

I appen kan man chatta med en utbildad kurator (minimum socionomkrav) helt anonymt och utan tidsbegränsning.

Kuratorchatten finns tillgänglig alla dagar om året, dvs. även kvällar, helger och lov. 

Eleven förblir anonym fram till dess att kuratorn känner hög nivå av oro (utifrån kuratorns orosbedömning 1-10). 

Snaptive levererar rapport till skolan utifrån könsfördelning, samtalsämnen och teman, oro, samtalstider mm. Detta skapar vi utifrån behov. På så sätt vet personal var man ska fokusera insatserna.

Rapportering

Via det användarvänliga rapportsystemet får skolkurator och elevhälsoteam tillgång till statistik kring vilka problemområden och ämnen som är mest förekommande bland elever.

Tillsammans med våra kuratorer kan åtgärdsplaner tas fram. Skolan kan arbeta proaktivt och förebyggande med elevhälsofrågor speciellt i tider då digital kontakt är ett måste.

Bemanning

För skolor som saknar kurator finns möjligheten att via Snaptive ta in en kurator som tillgodoser elevernas behov. Kuratorn kan även arbeta på plats i egenskap av en skolkurator, oavsett omfattning av tjänst.