Preventionsbaserad metod med digitalt verktyg

  • Preventionsbaserat arbetssätt genom digital och anonym chatt med utbildad kurator. Snaptive är en främjande och proaktiv insats för att bättra psykisk hälsa.

  • Kvalificerat samtalsstöd via digital kurator, samhällsvägledning, professionell rådgivning och motiverande samtal.

  • Samlar in anonym data om folkhälsa, psykisk ohälsa: bland annat orosnivå, teman/ämnen, användarbeteende/mönster.

  • Rapportering så att ni spar tid och pengar. Effektiviserar verksamheten och bidrar till ökad genomgående kvalitet. 

digital kurator samtalsstöd psykisk ohälsa