Kuratorn Marie Jean-Simon Saltin om psykisk ohälsa bland unga och arbetet på Snaptive

Publicerad: 28 november, 2019

I detta blogginlägg har vi valt att intervjua en av våra kuratorer, i syfte att våra användare och följare ska få lära känna oss som jobbar med Snaptive lite bättre. I denna intervju berättar Marie bland annat om arbetet på Snaptive, varför det är viktigt att söka hjälp när man mår dåligt och varför psykisk ohälsa ökar bland unga idag.

 

Hej Marie, berätta lite om dig själv. Vad jobbar du med när du inte finns tillgänglig för våra användare i Snaptive-appen?

Jag är i grunden socionom. När jag först började arbeta som kurator på Snaptive var jag föräldraledig. Sedan cirka en månad tillbaka jobbar jag även med personer som har en funktionsvariation. 

 

Vad är det bästa med att vara kurator på Snaptive?

Det bästa med att vara kurator är alla fantastiska individer som man får kontakt med. Höra olika livsöden. Sedan är det ju väldigt kul att faktiskt kunna hjälpa någon. 

 

Varför tror du att psykisk ohälsa bland unga ökar idag? 

Det är en mycket klurig fråga. Personligen tror jag att vi lever i ett samhälle där vi alla blir inmatade att vi ska vara eller ha det på ett visst sätt. På sociala medier till exempel visar man bara upp när det går bra. Det leder till att det finns en enorm press på ungdomarna i dagens samhälle som ökar det dåliga måendet. 

 

Varför är det viktigt att söka hjälp när man mår dåligt? 

Jag tror att många människor, speciellt ungdomar känner en enorm skuld och ansvar för sitt mående och tror att dåligt mående är något som man löser bäst själv. Det är viktigt att söka hjälp för att psykiskt mående påverkar så många olika delar av livet. Många kanske tror att det ”normala” är att må dåligt. Men det stämmer absolut inte. Alla mår dåligt ibland. Men ingen ska må dåligt hela tiden. 

 

Har du några tips på hur man kan gå tillväga för att söka hjälp för psykisk ohälsa om man känner att man inte orkar eller vågar?

Självklart tycker jag att man ska vända sig till Snaptive! Då man kan vara helt anonym. Andra vägar som man kan ta är att vända sig till en nära vän, kanske en lärare eller annan vuxen som man har förtroende för. Om man inte vågar det så kan man börja med att skriva ned vad man känner på ett papper. 

 

Och slutligen, vad finns det för fördelar med att använda Snaptive jämfört med att söka hjälp på en vårdcentral eller på BUP? 

Alla vägar tycker jag är bra vägar! Fördelen med Snaptive är att du bestämmer tid och plats, samt är anonym ­–  det du diskuterar med kuratorn stannar mellan er två. Om du känner att du mår dåligt kl. 21.00 finns kuratorer på Snaptive tillgängliga, och du slipper långa köer. Snaptive är ett jättebra alternativ för dig som känner behovet av att prata av dig. Snaptive kan även fungera som komplement till den kontakt som du har hos BUP, skolkurator eller annan vårdinrättning.