Pilotprojekt

Snaptive driver under 2020 ett projekt som stöttas med medel från Vinnovai syfte att vidareutveckla och testa vår app som underlättar och frigör tid för elevhälsoteam och lärare genom att proaktivt stötta elevernas psykiska välmående. Snaptive-appen är en anonym kuratorchatt (GDPR-säkrad) som tillgängliggör kuratorer utanför skoltid, även på kvällar, helger och lov. Målet är alltså att avlasta och stötta i ett tidigt skede, som första linje, så att elever inte drabbas av psykisk ohälsa.

vinnova

Testimonials

”Sedan jag började använda Snaptive så har min oro och ångest blivit mycket bättre. Vet att det är flera i klassen som också använder appen och det känns som att det är mycket lugnare i klassrummet nu, det blir liksom lättare att hålla fokus när man mår bra.” 
– 17-årig elev på en gymnasieskola i Stockholm, under pilotprojekt
”De flesta som använder appen är killar, trots att majoriteten av besöken hos skolkuratorn görs av tjejer. Detta betyder att vi alltid har haft ett jättestort mörkertal av killar som har haft behov av att gå till kuratorn, men som inte har gjort det. Ett lyckat samarbete med andra ord.” 
– Elevhälsan på JENSEN Gymnasium Södra, pilotskola

Nu söker vi nya pilotskolor

För att kunna utvärdera och förbättra vår app behöver vi skolor som erbjuder sig att testa Snaptive-appen under en begränsad period. 
 

Snaptive kommer då tillsammans med rektor och elevhälsa på skolan i fråga överens om ett upplägg för pilotsamarbete. Pilotsamarbetet kan pågå under en kortare eller längre tid och kostar inget för skolan då projektet finansieras av Vinnova.

Därefter får eleverna tillgång till ett personligt Snaptive-konto som är öppet under de tider som bestäms utifrån skolans behov.

I appen kan man chatta med en utbildad kurator (minimum socionomkrav) helt anonymt och utan tidsbegränsning.

Kuratorchatten finns tillgänglig alla dagar om året, även under kvällar, helger och lov.

Eleven förblir anonym fram till dess att kuratorn känner hög nivå av oro (utifrån kuratorns orosbedömning 1-10).

Snaptive levererar rapporter till skolan utifrån könsfördelning, samtalsämnen och teman, samtalstider med mera. På så sätt vet skolpersonalen om vart man ska fokusera insatserna.

Därefter utvärderar Snaptive tillsammans med rektor och elevhälsa på skolan pilotsamarbetet. 

 

Intresserad av ett pilotsamarbete?