Digitala kuratorstjänsten Snaptive ingår samarbete med Curira

Publicerad: 28 maj, 2020

Snaptive, mobilappen som tillhandahåller kuratorer via chatt till unga, har under våren breddat utbudet för att kunna erbjuda kvalificerat samtalsstöd till omsorgsverksamheter. Nu inleder Snaptive ett samarbete med Curira, den fjärde största vård- och omsorgskoncernen i Sverige.

Behovet av samtalsstöd på stöd- och omsorgsboenden, familjehem, jourhem, HVB-hem och öppenvårdsinsatser är ofta mycket stort då många av barnen och ungdomarna har genomgått svårigheter.

Nu får ungdomarna inom Curira Individ & Familj tillgång till digitala kuratorer genom Snaptive som öppenvårdsinsats. Med hjälp av professionellt samtalsstöd, motiverande samtal och samhällsvägledning direkt i mobilen kan Snaptive effektivt hjälpa en utsatt grupp att må bättre psykiskt.

Vi är stolta och glada över att kunna ingå ett samarbete med Snaptive. Vi är en verksamhet som alltid strävar efter kvalitet och resultat och är väldigt säkra på att Snaptive kommer att hålla den höga standarden som är i linje med vårt arbete inom vård och omsorg på Curira. I dagens Sverige är psykisk ohälsa vanligt förekommande bland våra barn, ungdomar och vuxna, där redskap för att handskas med detta i stor utsträckning är otillgänglig för personer som är i stort behov av det. Därav finner vi att Snaptive i dessa tider, och i linje med vår kvalitetssäkring inom vård och omsorg, kommer att ta oss ett steg framåt, säger Sitapha Ndure, enhetschef på Curira Individ & Familj.

Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år ökat med över 100 procent på 10 år. Den utvecklingen vill Snaptive bromsa genom att sänka tröskeln för unga med psykiska besvär att få den hjälp och det stöd de behöver.

Vi måste göra det möjligt för barn och ungdomar att få stöd och hjälp, både i hemmiljön och vid placeringar. Med Curira ombord tar vi nu ett viktigt steg mot att förbättra hur unga upplever kvaliteten på stöd och omsorg i sin vardag. Vårt samarbete innebär en ökad digital tillgänglighet av stöd för unga runt om i landet, och det är vi stolta över. Speciellt i dessa tider när fler behöver hjälp, säger Roza Azimi, vice VD på Snaptive.

Kommunikationen via Snaptive sker på ett sätt som är anpassat till hur unga kommunicerar med varandra idag, digitalt. Alla användare garanteras full anonymitet och svar inom 30 minuter. Snaptive finns sedan tidigare tillgängligt för de grund- och gymnasieskolor samt omsorgsverksamheter som redan anslutit sig till tjänsten.

Kontakt: Cem Celepli Atci, grundare och VD Snaptive, cem@snaptive.se, 072-322 76 70

Snaptive är en digital kuratorstjänst som sedan 2018 erbjuder tillgängliga kuratorer för barn och unga. Vi tror på att fler ska ges rätt redskap för att må bra och därmed kunna ta ansvar för sin psykiska hälsa. Vi erbjuder tillgängliga kuratorer som ger stöd, rådgivning och motivation i vardagen. Hos oss chattar du anonymt och får snabbt, enkelt och smidigt stöd.