Snaptive utökar sin digitala kuratorstjänst – nu även på fritidsgården Musikhuset i Botkyrka

Publicerad: 3 februari, 2020

Snaptive erbjuder idag digitala kuratorer till barn och unga på flertalet skolor i Stockholmsområdet. Nu ska Snaptive även undersöka behovet av kuratorstöd på fritidsgårdar. Därför inleds ett pilotprojekt tillsammans med Botkyrka kommun och fritidsgården Musikhuset i Norsborg.

Samarbetet mellan Snaptive och Musikhuset inleds under januari 2020 och kommer att pågå under sex månader. Det kommer fungera som ett test för att undersöka om det finns ett behov för appen i andra verksamheter än skolor, som just fritidsgårdar. Vid positiva resultat kommer man att fortsätta samarbetet med Musikhuset, samt på sikt utöka sina tjänster till fler liknande verksamheter.

– Det är bra att allt fler verksamheter, utöver skolorna, insett värdet av att ha kuratorer tillgängliga för sina barn och unga. Att Botkyrka kommun och Musikhuset ger Snaptive möjligheten att finnas där för ungdomar som mår dåligt när andra kuratorer är lediga visar på att kommunen tar psykisk ohälsa på allvar, säger Cem Celepli Atci, vd på Snaptive.

Allt fler barn och unga drabbas av psykisk ohälsa. Barnombudsmannen är mycket kritisk till att de som mår dåligt behöver stå i kö under lång tid innan de får hjälp, och menar på att ett viktigt steg i rätt riktning är att tillgängliggöra elevhälsan, så att barn och unga med psykisk ohälsa ”fångas upp” i ett tidigt skede. Snaptive sänker tröskeln för barn och unga med psykiska besvär att få den hjälp och stöd de behöver. Kommunikationen sker på ett sätt som är anpassat till hur unga kommunicerar med varandra idag, digitalt. Dessutom garanteras användarna full anonymitet och svar inom 30 minuter.

– Samarbetet med Snaptive möjliggör att Musikhuset i Norsborg för första gången kan erbjuda barnen utbildade kuratorer på fritiden, efter skolan och på lov. Det är ett stort stöd i personalens arbete med att skapa en trygg och meningsfull fritid för barnen, där barnen snabbt kan få ett professionellt samtalsstöd, säger Selina Hami, Verksamhetsutvecklare på Kultur- och fritidsförvaltningen, Botkyrka Kommun.

Kontakt: Cem Celepli Atci, VD Snaptive, tel: 072-322 76 70, mejl: cem.celepli.atci@snaptive.se

Snaptive är en digital kuratortjänst som sedan 2018 erbjuder tillgängliga kuratorer för barn och unga. Vi tror på att fler ska ges rätt redskap för att må bra och därmed kunna ta ansvar för sin psykiska hälsa. Vi erbjuder tillgängliga kuratorer som ger stöd, rådgivning och motivation i vardagen. Hos oss chattar du anonymt och får snabbt, enkelt och smidigt stöd.