Samtalsstöd för omsorgsverksamheter

öppenvårdsinsats omsorg vård

Kommer du i kontakt med placerade ungdomar i ditt arbete? Ungdomar som uppvisar svårigheter i att öppna upp sig i fysiska samtal med vuxna? 

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten har den psykiska ohälsan i Sverige ökat de senaste åren, framförallt bland unga. Trots att samhället erbjuder flera olika stödinsatser för ungdomar där de kan vända sig till kompetenta professioner så som skolans kurator och fritidsledare, har det visat sig vara lättare för ungdomarna att våga öppna upp sig kring vad de går igenom bakom skärmen.

Snaptive erbjuder digitala kuratorer i vår app som laddas ner till mobiltelefonen, där unga får stöd helt anonymt på deras egna villkor. 
I vår app ges ungdomar möjlighet till att chatta med kuratorer som matchas med deras egna önskemål i form av kvalificerat samtalsstöd, professionell rådgivning och motiverande samtal.

Snaptive arbetar för en förbättrad psykisk hälsa för alla barn och ungdomar. Insatsen kan till exempel fungera utmärkt till ungdomar som är familjehemsplacerade, till dem med öppenvårdsinsatser samt till placerade ungdomar på HVB-hem. Vår tjänst avlastar dig som sett svårigheter för exempelvis personal eller familjehemsföräldrar att hitta tid till individuella samtal med ungdomar. 

För dig som arbetar med öppenvårdsinsatser har vi på Snaptive möjlighet att skräddarsy ett upplägg där Snaptive ingår i genomförandeplanen. 

”Snaptive har till stor del förändrat vårt arbete när det kommer till samarbete med konsulter gällande kuratorer. Snaptive har besparat oss säkert 80% i konsultkostnader, dessutom är deras kuratorer mycket snabbare än våra tidigare konsulter. Tjänsten är väldigt snabb och smidig och vi har enbart fin feedback gällande deras kuratorer som tar sig an uppdragen. Våra kunder samt boenden får nu vänta i ca 30 min innan de sitter i samtal med en kurator. Därtill så kan vi använda Snaptive på obekväma tider.

– Pontus Grotz, Mellansvenska Omsorgsgruppen

Kuratorkompetens

BBIC, MI, hedersrelaterat våld, LVM, våld i nära relationer, Repulse, neuropsykologi och ätstörningar.

I samarbete med: