Samtalsstöd för omsorgsverksamheter

öppenvårdsinsats omsorg vård

Kommer du i kontakt med placerade ungdomar i ditt arbete? Ungdomar som uppvisar svårigheter i att öppna upp sig i fysiska samtal med vuxna? 

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten har den psykiska ohälsan i Sverige ökat de senaste åren, framförallt bland unga. Trots att samhället erbjuder flera olika stödinsatser för ungdomar där de kan vända sig till kompetenta professioner så som skolans kurator, fritidsledare, kontaktpersoner på omsorgshus, för att nämna några, har det visat sig vara lättare för ungdomarna att våga öppna upp sig kring vad de går igenom bakom skärmen.

Snaptive erbjuder kuratorer i vår app som laddas ner till mobiltelefonen, där unga får stöd helt anonymt.

Snaptive finns där för unga på deras egna villkor. I vår app ges ungdomar möjlighet till att tala med en kurator som matchas med ungdomens egna önskemål i form av kvalificerat samtalsstöd, professionell rådgivning och motiverande samtal.

Snaptive arbetar för en förbättrad psykisk hälsa för alla barn och ungdomar. Insatsen kan till exempel fungera utmärkt till ungdomar som är familjehemsplacerade, till dem med öppenvårdsinsatser samt till placerade ungdomar på HVB-hem. Snaptive vill avlasta dig som sett svårigheter för exempelvis personal eller familjehemsföräldrar att hitta tid till individuella samtal med ungdomar. 

Unga som har just svårt att öppna upp sig på inbokade möten med kontaktpersonen. Unga som på nätter och helger känner att de vill vända sig till dig och få stöd i frågor där du inte kan vara tillgänglig. Snaptive kan vara lösningen på problemet där fokus ligger i att ungdomen får stödet när denne behöver det.

För dig som arbetar med öppenvårdsinsatser har vi på Snaptive möjlighet att skräddarsy ett upplägg där Snaptive ingår i genomförandeplanen. 

Kuratorkompetens

  • BBIC, MI, hedersrelaterat våld, LVM, våld i nära relationer, Repulse, neuropsykologi och ätstörningar.