Samtalsstöd för omsorgsverksamheter

Kommer du i kontakt med placerade ungdomar i ditt arbete? Ungdomar som uppvisar svårigheter i att öppna upp sig under fysiska samtal med vuxna? 

I vår app ges ungdomar möjlighet till att chatta med kuratorer som matchas med deras egna önskemål i form av kvalificerat samtalsstöd, professionell rådgivning och motiverande samtal.

Snaptive arbetar för en förbättrad psykisk hälsa för alla barn och ungdomar. Insatsen kan till exempel fungera utmärkt till ungdomar som är familjehemsplacerade, till dem med öppenvårdsinsatser samt till placerade ungdomar på HVB-hem. Vår tjänst avlastar dig som sett svårigheter för exempelvis personal eller familjehemsföräldrar att hitta tid till individuella samtal med ungdomar. 

För dig som arbetar med öppenvårdsinsatser har vi på Snaptive möjlighet att skräddarsy ett upplägg där Snaptive ingår i genomförandeplanen. 

Testimonials

”Snaptive har till stor del förändrat vårt arbete när det kommer till samarbete med konsulter gällande kuratorer och har besparat oss säkert 80% i konsultkostnader, dessutom är deras kuratorer mycket snabbare än våra tidigare konsulter.
Tjänsten är väldigt snabb och smidig och vi har enbart fin feedback gällande deras kuratorer som tar sig an uppdragen.
Våra kunder samt boenden får nu vänta i ca 30 min innan de sitter i samtal med en kurator.
Därtill så kan vi använda Snaptive på obekväma tider”
– Pontus Grotz, Mellansvenska Omsorgsgruppen

 

Kuratorkompetens

BBIC, MI, hedersrelaterat våld, LVM, våld i nära relationer, Repulse, neuropsykologi och ätstörningar.