Rätt kompetens och stöd

Både skolor och andra verksamheter mår bra att av att elever och medarbetare är glada  

Kurator inom 30 minuter

Det är självklart för alla barn och unga att ha tillgång till en kurator. Vare sig kontakten sker i hemmiljön eller på skolan så finns via Snaptive alltid tillgång till en trygg och utbildad vuxen inom 30 minuter.

Anonymt och enkelt

På detta sätt sänker vi tröskeln till att söka hjälp eftersom användaren slipper väntetider, komplicerade vårdkedjor, och kan till och med vara anonym till dess att kuratorn upplever oro över användarens situation (enligt ök med uppdragsgivare).

Stöd till skolkuratorn

Snaptive agerar som kuratorns förlängda arm så att skolkuratorn inte behöver känna sig ensam i sitt yrke eller uppleva stress över hantering av sina uppdrag. Vi erbjuder ett personligt nätverk via våra kuratorer och konsultationer vid komplexa ärenden.

Rapportering

Via det användarvänliga rapportsystemet får kuratorn och skolan tillgång till statistik kring vilka problemområden och ämnen som är mest förekommande för användarna. Tillsammans med våra kuratorer kan åtgärdsplaner tas fram, och skolan kan arbeta proaktivt och förebyggande med elevhälsofrågor.

Snaptive skräddarsyr

paket beroende på hur stor din verksamhet är. Kontakta oss så berättar vi mer.