Våra tjänster

Kurator inom 30 min

Det är en självklarhet att alla barn och unga bör ha tillgång till en kurator. Vare sig kontakten sker i hemmamiljön eller på skolan så finns via Snaptivealltid tillgång till en trygg och utbildad vuxen inom 30 minuter.

 

Anonymt och enkelt

På detta sätt sänker vi tröskeln till att söka hjälp eftersom användaren slipper väntetider, komplicerade vårdkedjor, och kan till och med vara anonym till dess att kuratorn upplever oro över användarens situation (enligt överenskommelse med uppdragsgivare).

 

Stöd till skolkuratorn

Snaptive agerar som kuratorns förlängda arm. På så sätt behöver skolkuratorn inte känna sig ensam i sitt yrke eller uppleva stress över hantering av sina uppdrag. Vi erbjuder ett personligt nätverk via våra kuratorer och konsultationer vid komplexa ärenden.

 

Rapportering

Via det användarvänliga rapportsystemet får skolkuratorn och skolan tillgång till statistik kring vilka problemområden och ämnen som är mest förekommande för användaren.

 

Åtgärdsplaner

Tillsammans med våra kuratorer kan åtgärdsplaner tas fram, och skolan kan arbeta proaktivt och förebyggande med elevhälsofrågor.

 

Orosanmälan

Om uppdragsgivaren vill att Snaptive ska kunna göra orosanmälningar och följa upp dessa måste skolan tillsammans med Snaptive skräddarsy ett formulär för att det ska tillgodose skolans behov. Detta för att kunna arbeta med GDPRs lagstöd.

 

Konsultation

Snaptive erbjuder konsultation till skolkuratorer som känner sig stressade i sitt arbete.

 

Konsulter

För skolor som saknar kuratorer finns möjligheten att via Snaptive ta in en kurator som arbetar på plats i egenskap av en skolkurator, oavsett omfattning av tjänst. Uppdraget måste löpa under minst tre månader, detta för att det fysiska sociala arbetet kräver förtroende.