Våra tjänster

Kurator inom 30 minuter

Det är en självklarhet att alla i behov bör ha tillgång till en kurator. Vare sig kontakten sker i hemmamiljön, på skolan eller arbetet så finns via Snaptive alltid tillgång till en trygg och utbildad vuxen inom 30 minuter.

Anonymt och enkelt

På detta sätt sänker vi tröskeln till att söka hjälp eftersom användaren slipper väntetider, komplicerade vårdkedjor, och kan till och med vara anonym till dess att kuratorn upplever oro över användarens situation (enligt överenskommelse med uppdragsgivare).

Stöd till personal och arbetsgivare

I skolan agerar Snaptive som kuratorns förlängda arm. På så sätt behöver skolkuratorn inte känna sig ensam i sitt yrke eller uppleva stress över hantering av sina uppdrag. På omsorgsboenden finns Snaptive tillgängligt för brukare och på företag för personal frikopplat från journalsystem. Vi erbjuder ett personligt nätverk via våra kuratorer och konsultationer vid komplexa ärenden.

Rapportering

Via det användarvänliga rapportsystemet får skolkurator, arbetsgivare eller personal tillgång till statistik kring vilka problemområden och ämnen som är mest förekommande för användare.

Åtgärdsplaner

Tillsammans med våra kuratorer kan åtgärdsplaner tas fram. Skolan kan arbeta proaktivt och förebyggande med elevhälsofrågor. Omsorgsboenden kan effektivisera sina jourtimmar och arbetsgivare kan bidra till förbättrat välmående bland anställda.

Konsultation och konsulter

Snaptive erbjuder konsultation till skolkuratorer som känner sig stressade i sitt arbete.

För skolor som saknar kuratorer finns möjligheten att via Snaptive ta in en kurator som arbetar på plats i egenskap av en skolkurator, oavsett omfattning av tjänst. Uppdraget måste löpa under minst tre månader, detta för att det fysiska sociala arbetet kräver förtroende.